سال 1397

اولویت های تحقیقاتی سال 1397

ردیف

اولویتهای تحقیقاتی سال 97 شرکت آبفای یزد

1

ارزیابی اقتصادی برونسپاری فعالیتهای حوزه بهره برداری و ارائه راهکارها جهت ارتقا کیفیت خدمات

* انعقاد قرارداد

2

ایجاد الگوریتمی جهت انجام مقایسه بین عملکرد (سیستم حسابداری) و بودجه (نرم افزار بودجه) به صورت مکانیزه

3

مطالعه و بررسی شاخصهای ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان و ارائه شاخصهای بومی اختصاصی و اجرای ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران

* انعقاد قرارداد

4

بررسی میزان تاثیر افزایش بار آلی ورودی  برمیزان حجم لجن مازاد خروجی از سیستم تصفیه خانه SBR شهر یزد

* انعقاد قرارداد

5

طراحی و ساخت ربات بازرسی و ویدئو متری شبکه فاضلاب با استفاده از سیستم بی سیم

6

بررسی علل اتفاقات  در شبکه های آب و فاضلاب و ارائه راهکار جهت کاهش اتفاقات و مدیریت  هزینه ها( مطالعه موردی )

* انعقاد قرارداد

 

 تاریخ ثبت : 1401/05/22  
  آخرین به روزرسانی : 1402/02/11
 مدیر سیستم
 711

دسترسی سریع

خدمات پورتال

راه‌های تماس با ما

  • آدرس ستاد مرکزی : یـزد.خیابـان آیت الله کاشـانی. بعد از سه راه مسـکن و شهرسازی
  • کد پستی : 8916776375