سال 1401-1400

    اولویت های تحقیقاتی سال 1401 

ردیف

اولویت های تحقیقاتی سال 1401 شرکت آبفای یزد 

1

بررسی عوامل موثر اندازه گیری پارامترهای شبکه فاضلاب از جمله سرعت ، دبی و پارامترهای کیفی در مدیریت شبکه فاضلاب (طراحی و ساخت نمونه محصول)

* انعقاد قرار داد

(طرح پژوهشی)

2

بررسی و مطالعه محرک جدید شیرهای گلوب بارویکرد حذف برق سه فاز (طراحی و ساخت نمونه محصول)

(طرح پژوهشی)

3

بررسی تاثیرقطعات کنترل کننده جریان آب جهت مدیریت مصرف مشترکین پرمصرف(طراحی وساخت نمونه محصول)

* در حال انعقاد قرارداد

(طرح پژوهشی)

4

مقایسه کیفیت پساب خروجی وتلند مصنوعی در حالتهای مختلف اجرای سیستم (حوضچه های جریان افقی، عمودی، افقی و عمودی به صورت سری )

* انعقاد قرارداد

(طرح پژوهشی)

5

مقایسه عملکرد انوع حوضچه های ته نشینی اولیه در حذف آلاینده ها وموادمعلق قبل ازورود فاضلاب به سیستم وتلند و مقایسه با کلاسیفایر به جای ساخت حوضچه تهنشینی 

(طرح پژوهشی)

6

مقایسه کیفیت پساب خروجی وتلند مصنوعی با کیفیت پساب خروجی تصفیه فاضلاب به روشهای مختلف از جمله لجن فعال و برکه تثبیت

(پایان نامه دانشجویی)

 

     

اولویت های تحقیقاتی سال 1400

ردیف

اولویت ها ی تحقیقاتی سال 1400شرکت آبفای یزد

1

بررسی نقاط آسیب پذیر شبکه جمع آوری فاضلاب شهر یزد و ارائه دستورالعمل جهت کاهش آن

*انعقادقرارداد

    (طرح پژوهشی)

2

        توسعه و پیاده سازی الگوی مدیریت دانش به منظور بومی سازی در شرکت آب و فاضلاب استان یزد                                         *انعقادقرارداد                               

     (طرح پژوهشی)

3

تدوین و مستند سازی تجارب موفق سازگاری با کم آبی استان یزد -  مشترکین شرکت آب و فاضلاب

*انعقاد قرارداد

(طرح پژوهشی)

4

تاثیر آموزش و توانمندسازی کارکنان در افزایش بهره وری و کاهش هزینه های شرکت

(پایان نامه دانشجویی)

5

بررسی و انتخاب بهترین روش برای ترمیم و آب بندی مخازن کوچک دارای نشتی -  محدوده : مخازن روستایی

(پایان نامه دانشجویی)

6

گردآوری و جمع بندی اقدامات صورت گرفته در خصوص افزایش وصول و کاهش میزان بدهی، بررسی و ارائه راهکارهای اجرایی با طراحی مدل بومی

(پایان نامه دانشجویی)

7

برآورد محاسبه قیمت تمام شده خدمات مشترکین و راهکارهای کاهش آن

(پایان نامه)

8

محاسبه نرخ بهینه بازگشت سرمایه تعویض کنتورهای خراب در اقطار و کاربری های مختلف

*انعقادقرارداد

(پایان نامه دانشجویی)

 

 

 تاریخ ثبت : 1401/03/04  
  آخرین به روزرسانی : 1402/02/11
 
 1215

دسترسی سریع

خدمات پورتال

راه‌های تماس با ما

  • آدرس ستاد مرکزی : یـزد.خیابـان آیت الله کاشـانی. بعد از سه راه مسـکن و شهرسازی
  • کد پستی : 8916776375